جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 110,000ریال 110,000ریال 110,000ریال
.com 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.net 1 480,000ریال 480,000ریال 480,000ریال
.org 1 480,000ریال 480,000ریال 400,000ریال
.asia 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال
.biz 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.info 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.us 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.ws 1 480,000ریال 480,000ریال 480,000ریال
.co 1 1,100,000ریال 1,100,000ریال 1,100,000ریال
.cc 1 1,100,000ریال 1,100,000ریال 1,100,000ریال
.tv 1 1,200,000ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
.eu 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.co.ir 1 190,000ریال 190,000ریال 190,000ریال
.gov.ir 1 190,000ریال 190,000ریال 190,000ریال
.mobi 1 670,000ریال 670,000ریال 670,000ریال
.cn 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال
.ac.ir 1 190,000ریال 190,000ریال 190,000ریال
.sch.ir 1 190,000ریال 190,000ریال 190,000ریال
.org.ir 1 190,000ریال 190,000ریال 190,000ریال
.vip 1 300,000ریال 0ریال هیچکدام
.xyz 1 450,000ریال 0ریال هیچکدام
.store 1 350,000ریال 350,000ریال 350,000ریال
.site 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.top 1 250,000ریال 250,000ریال 250,000ریال