مقالات

  راهنمای استفاده از اسکریپت Net2ftp.com

پیش نیاز ها جهت استفاده از این سرویس بر روی سرور به شرح زیر است.     وب سرور: هر وب سروری که...

  راهنمای استفاده از نرم افزار CuteFTP

در برخی از موارد به دلیل وجود مشکلاتی نظیر حجم بالای فایل و یا کند بودن سرعت و یا عدم پشتیبانی...

  راهنمای استفاده از نرم افزار FileZilla

در بسیاری از موارد به دلیل وجود مشکلاتی نظیر حجم بالای فایل و یا کند بودن سرعت و یا عدم پشتیبانی...

  راهنمای استفاده از نرم افزار Flash Fxp برای آپلود فایلهای حجیم

در برخی از موارد به دلیل وجود مشکلاتی در ارتباط با FTP، حجیم بودن فایل یا کند بودن سرعت ، عدم...