هاست ابری بهینه شده برای نود جی اس

هاست نود جی اس 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 1 دامنه اضافه
 • 3 دیتابیس
 • 3 زیر دامنه
 • 10 اکانت ایمیل
هاست نود جی اس 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 1 دامنه اضافه
 • 4 دیتابیس
 • 5 زیر دامنه
 • 12 اکانت ایمیل
هاست نود جی اس 7 گیگابایت
 • 7 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • 4 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 2 دامنه اضافه
 • 6 دیتابیس
 • 20 زیر دامنه
 • 20 اکانت ایمیل
هاست نود جی اس 12 گیگابایت
 • 12 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 6 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 3 دامنه اضافه
 • 7 دیتابیس
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
هاست نود جی اس 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 8 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 3 دامنه اضافه
 • 8 دیتابیس
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل