نمایندگی هاست ویندوز ایران

 • RSwin-4GB

  • 4 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 10GB پهنای باند
 • RSwin-7GB

  • 7 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 100GB پهنای باند
  11,500,000/yr
  سفارش دهید
 • RSwin-10GB

  • 10 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 150GB پهنای باند
  12,000,000/yr
  سفارش دهید
 • RSwin-15GB

  • 15 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 300GB پهنای باند
  14,900,000/yr
  سفارش دهید
 • RSwin-25GB

  • 25 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 500GB پهنای باند
  20,000,000/yr
  سفارش دهید
 • RSwin-50GB

  • 50 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1000GB پهنای باند
  30,000,000/yr
  سفارش دهید