سرور اختصاصی
 • Product 1

  VPS- SATA

  • فضای ذخیره سازی

   250GB

   حافظه RAM

   4GB

   پردازنده

   3Core 3.46 GHz
  فقط
  990,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  VPS- SATA

  • فضای ذخیره سازی

   250GB

   حافظه RAM

   4GB

   پردازنده

   3Core 3.46 GHz
  فقط
  2,490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  VPS- SATA

  • فضای ذخیره سازی

   500GB

   حافظه RAM

   8GB

   پردازنده

   4Core 3.46 GHz
  فقط
  3,990,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  VPS-SSD

  • فضای ذخیره سازی

   100GB

   حافظه RAM

   2GB

   پردازنده

   2Core 3.46 GHz
  فقط
  1,480,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  VPS- SSD

  • فضای ذخیره سازی

   250GB

   حافظه RAM

   4GB

   پردازنده

   3Core 3.46 GHz
  فقط
  3,730,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  VPS- SSD

  • فضای ذخیره سازی

   500GB

   حافظه RAM

   8GB

   پردازنده

   4Core 3.46 GHz
  فقط
  5,980,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  VPS SAS

  • فضای ذخیره سازی

   100GB

   حافظه RAM

   2GB

   پردازنده

   2Core 3.46 GHz
  فقط
  1,188,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  VPS- SAS

  • فضای ذخیره سازی

   250GB

   حافظه RAM

   4GB

   پردازنده

   3Core 3.46 GHz
  فقط
  2,988,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  VPS- SAS

  • فضای ذخیره سازی

   500GB

   حافظه RAM

   8GB

   پردازنده

   4Core 3.46 GHz
  فقط
  4,788,000/mo
  سفارش دهید