ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
160,000ریال
1 سال
160,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
.com
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
.net
3,900,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.org
3,950,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.asia
2,900,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.biz
5,380,000ریال
1 سال
5,380,000ریال
1 سال
5,380,000ریال
1 سال
.info
2,000,000ریال
1 سال
1,790,000ریال
1 سال
4,490,000ریال
1 سال
.us
1,370,000ریال
1 سال
1,370,000ریال
1 سال
1,370,000ریال
1 سال
.ws
1,370,000ریال
1 سال
1,370,000ریال
1 سال
1,370,000ریال
1 سال
.co
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
7,940,000ریال
1 سال
.cc
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,420,000ریال
1 سال
.tv
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
.eu
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.co.ir
190,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
210,000ریال
1 سال
.gov.ir
190,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
270,000ریال
1 سال
.mobi
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
.cn
580,000ریال
1 سال
580,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.ac.ir
190,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
210,000ریال
1 سال
.sch.ir
190,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
210,000ریال
1 سال
.org.ir
190,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
210,000ریال
1 سال
.vip
580,000ریال
1 سال
N/A
680,000ریال
1 سال
.xyz
480,000ریال
1 سال
480,000ریال
1 سال
480,000ریال
1 سال
.store
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
.site
260,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
.top
670,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains