سرور اختصاصی

IR-VDS1 0 موجود است

پردازنده اینتل Xeon X5650
64 گیگابایت رم
1.5 ترابایت فضا از نوع HDD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS2 1 موجود است

پردازنده اینتل E5-2620
80 گیگابایت رم
500 گیگابایت فضا از نوع HDD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS3 1 موجود است

پردازنده اینتل L5520
64 گیگابایت رم
900 گیگابایت فضا از نوع HDD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS4 0 موجود است

پردازنده اینتل E5620
32 گیگابایت رم
900 گیگابایت فضا از نوع HDD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS5 1 موجود است

پردازنده اینتل E5-2697
64 گیگابایت رم
1 ترابایت فضا از نوع HDD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS6 1 موجود است

پردازنده اینتل E5-2670
64 گیگابایت رم
300 گیگابایت فضا از نوع SSD
پورت 1 گیگابیت

IR-VDS7 1 موجود است

پردازنده اینتل E5-2670
64 گیگابایت رم
600 گیگابایت فضا از نوع SSD
پورت 1 گیگابیت