هاست ویندوز SolidCP

250 مگابایت هاست معمولی ویندوز
 • 250 مگابایت فضای هاست
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • 10 اکانت ایمیل
 • 3 دیتابیس
500 مگابایت هاست معمولی ویندوز
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • 15 اکانت ایمیل
 • 5 دیتابیس
1 گیگابایت هاست معمولی ویندوز
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دامنه قابل میزبانی
 • 20 اکانت ایمیل
 • 10 دیتابیس
500 مگابایت هاست حرفه ای ویندوز
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دامنه قابل میزبانی
 • 20 اکانت ایمیل
 • 20 دیتابیس
1 گیگابایت هاست حرفه ای ویندوز
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دامنه قابل میزبانی
 • 25 اکانت ایمیل
 • 25 دیتابیس
3 گیگابایت هاست حرفه ای ویندوز
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 3 دامنه قابل میزبانی
 • 30 اکانت ایمیل
 • 30 دیتابیس
5 گیگابایت هاست حرفه ای ویندوز
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 5 دامنه قابل میزبانی
 • 35 اکانت ایمیل
 • 35 دیتابیس
10 گیگابایت هاست حرفه ای ویندوز
 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 8 دامنه قابل میزبانی
 • 40 اکانت ایمیل
 • 40 دیتابیس
2 گیگابایت هاست تجاری ویندوز
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 10 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
10 گیگابایت هاست تجاری ویندوز
 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 15 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
20 گیگابایت هاست تجاری ویندوز
 • 20 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس