سرویس میزبانی ایمیل

این سرویس برای راه اندازی سایت مناسب نمیباشد و صرفا جهت میزبانی ایمیل میباشد

5 گیگابایت هاست ایمیل
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • 3 دامنه قابل اتصال
10 گیگابایت هاست ایمیل
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • 5 دامنه قابل اتصال
20 گیگابایت هاست ایمیل
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • 10 دامنه قابل اتصال