هاست ابری بهینه شده برای پایتون

هاست پایتون 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 دامنه اضافه
 • 2 دیتابیس
 • 2 زیر دامنه
 • 5 اکانت ایمیل
هاست پایتون 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 دامنه اضافه
 • 3 دیتابیس
 • 3 زیر دامنه
 • 10 اکانت ایمیل
هاست پایتون 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 1 دامنه اضافه
 • 4 دیتابیس
 • 5 زیر دامنه
 • 12 اکانت ایمیل
هاست پایتون 7 گیگابایت
 • 7 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 2 دامنه اضافه
 • 6 دیتابیس
 • 20 زیر دامنه
 • 20 اکانت ایمیل
هاست پایتون 12 گیگابایت
 • 12 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 4 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 3 دامنه اضافه
 • 7 دیتابیس
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
هاست پایتون 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 3 دامنه اضافه
 • 8 دیتابیس
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل