هاست ابری وردپرس با منابع کاملا اختصاصی

هاست وردپرس 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 دامنه اضافی
 • 5 اکانت ایمیل
 • 2 زیر دامنه
 • 2 دیتابیس
هاست وردپرس 4 گیگابایت
 • 4 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 دامنه اضافی
 • 10 اکانت ایمیل
 • 3 زیر دامنه
 • 3 دیتابیس
هاست وردپرس 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 1 دامنه اضافی
 • 12 اکانت ایمیل
 • 5 زیر دامنه
 • 4 دیتابیس
هاست وردپرس 9 گیگابایت
 • 9 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 2 دامنه اضافی
 • 20 اکانت ایمیل
 • 20 زیر دامنه
 • 6 دیتابیس
هاست وردپرس 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 3 دامنه اضافی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • 7 دیتابیس
هاست وردپرس 25 گیگابایت
 • 25 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 3 دامنه اضافی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • 8 دیتابیس